Copyright © 2016-2020 Wolne Miasto Siemianowice 

Designed by DronAir.pl

Stowarzyszenie Wolne Siemianowice

To źródło aktualnych i często niewygodnych faktów o Twoim mieście pomijanych przez inne media. Codzienna dawka świeżych informacji z kategorii: społeczne, gospodarka, polityka, sport, kultura i inne. Felietony i ciekawostki z miasta i okolic czyli cykl "U nas w ogródku..." oraz "Co za miedzą piszczy.."

Skład Redakcji:

Redaktor Naczelny: Janusz Ławecki

Redaktorzy:

 

Skład Redakcji:

Redaktor Naczelny: 

Janusz Ławecki

Redaktorzy: 


Korzystanie z portalu oznacza akceptację Polityka Cookies.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

 

 

WOLNE MIASTO SIEMIANOWICE

FAKTY I WYDARZENIA Z REGIONU

Artykuły


 

PUBLIKACJE

GALERIA

28 czerwca 2018

Drodzy mieszkańcy Siemianowic Śląskich! Po wielu latach poszukiwań nadarza się okazja skutecznie uporać się z "ropiejącym wrzodem" na (...) południowej części naszego miasta. Chodzi o znany wszystkim problem smrodu i pożarów z firm "śmieciowych" w okolicach ul. Konopnickiej, z BM Recykling na czele. 

 

W Urzędzie Miasta trwają prace nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie. Większość mieszkańców nie bardzo wie co to za dokument i jakie ma znaczenie. Studium zawiera pewne zapisy co do terenów i ich przeznaczenia. Dla przykładu budynki mieszkalne można budować na terenach określonych w "Studium" jako tereny mieszkaniowo-usługowe a przedsiębiorstwa na terenach przemysłowych. Studium określa też pewne ramy co do rodzaju prowadzonej działalności na danym terenie. To taka "Konstytucja" dla zagospodarowania przestrzennego miasta. Następstwem tego Studium, będzie uchwalenie przez Radnych Nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

Otóż w nowym projekcie "Studium" nie ma ani słowa o zakazie powstawania nowych firm śmieciowych na tym terenie. Mało tego nie ma też zakazu rozbudowy firm istniejących. 

Mało mamy smrodu i pożarów? Możemy mieć tego jeszcze więcej!

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, ukryte pośród kilku tysięcy innych ogłoszeń, pojawia się drobne ogłoszenie o możliwości udziału mieszkańców w dyskusji i złożenia swoich uwag 11 czerwca 2018r o godz. 15.00 w sali sesyjnej UM przy Jana Pawła II 11. 

Prawie nikt tego nie zauważył. Ani jeden Radny z którymi się kontaktowałem, nie miał zielonego pojęcia o tak ważnym dla przyszłości miasta spotkaniu i możliwości składania swoich uwag do tego projektu. Na stronach Pulsu Miasta pojawia się wiele błahych informacji a to co najważniejsze pomija się milczeniem. 

Nie wszystko jednak stracone. Jako mieszkańcy miasta możemy składać uwagi do 16 lipca 2018 roku czyli mamy jeszcze kilka dni. 

Proszę Was o pomoc we wprowadzeniu zmian w projekcie studium w kwestii terenów związanych z przerabianiem śmieci. Wnioskujemy masowo o dwa proste postulaty: 

 

1. restrykcyjne zapisy dot. w/w terenu poprzez doprecyzowanie zasad składowania i przetwarzania odpadów w zakładach już istniejących, w tym nakaz gromadzenia, sortowania i przetwarzania odpadów w hermetycznie zamkniętych obiektach budowlanych, zabezpieczonych podciśnieniowo, dla prowadzonej obecnie działalności

 

2. zakaz lokalizowania na tym terenie nowej działalności związanej z przetwarzaniem odpadów a także rozbudowy istniejących instalacji związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów.

 

Poniżej zamieszczam wzór pisma do Prezydenta. Wystarczy wpisać swoje dane i datę u góry a na dole podpisać. Warto też poprosić znajomych, krewnych czy sąsiadów, żeby też podpisali. Każde pismo osobno dla jednej osoby. Teraz tylko złożyć w kancelarii podawczej UM Siemianowice Śląskie i czekamy na reakcję Prezydenta. Można też zadzwonić do mnie na numer 510 939 498 i odbiorę pismo osobiście i dostarczę do kancelarii UM. 

Poniżej mapka terenu miasta przedstawiająca lokalizację dzielnic mieszkaniowych i firm "recyklingowych"

A tu odezwa do mieszkańców, którą też warto wydrukować i pokazać albo powiesić na tablicy ogłoszeń.

 

Każdy z nas może zrobić coś dla sprawy. To tak niewiele wysiłku, a tak dużo można osiągnąć jeśli będzie nas duża grupa.

 

Janusz Ławecki

Jak skutecznie rozwiązać problem smrodu z BM Recykling?