Copyright © 2016-2020 Wolne Miasto Siemianowice 

Designed by DronAir.pl

Stowarzyszenie Wolne Siemianowice

To źródło aktualnych i często niewygodnych faktów o Twoim mieście pomijanych przez inne media. Codzienna dawka świeżych informacji z kategorii: społeczne, gospodarka, polityka, sport, kultura i inne. Felietony i ciekawostki z miasta i okolic czyli cykl "U nas w ogródku..." oraz "Co za miedzą piszczy.."

Skład Redakcji:

Redaktor Naczelny: Janusz Ławecki

Redaktorzy:

 

Skład Redakcji:

Redaktor Naczelny: 

Janusz Ławecki

Redaktorzy: 


Korzystanie z portalu oznacza akceptację Polityka Cookies.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

 

 

WOLNE MIASTO SIEMIANOWICE

FAKTY I WYDARZENIA Z REGIONU

Artykuły


 

PUBLIKACJE

GALERIA

20 listopada 2021

Mamy dość smrodu i kolejnych firm śmieciowych. Każdy może podpisać pismo do Prezydenta z żądaniem zakazu firm śmieciowych w okolicy swego mieszkania. Pismo jest gotowe tylko wpisać dane: Imię, nazwisko, adres i podpis.

 

Poniżej gotowy dokument, który można wydrukować i podpisać

 

Tutaj wersja tekstowa:

 

 

Siemianowice Śląskie, dnia __ listopada 2021 roku

 

­­_______________________________

(imię i nazwisko)

 

 

_______________________________

(ulica, numer domu, numer mieszkania)

 

Siemianowice Śląskie

Szanowny Pan Rafał Piech

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

ul. Jana Pawła II 10

41-100 Siemianowice Śląskie

 

Dotyczy:         miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Srokowiec w Siemianowicach Śląskich

 

W związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 8 października 2021 roku o ponownym, czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Srokowiec w Siemianowicach Śląskich”, niniejszym w oparciu o art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgłaszam uwagę do projektu planu, aby w odległości 1,3 km od miejsca mojego zamieszkania (adres wskazany powyżej) wprowadzony został całkowity zakaz gospodarowania odpadami komunalnymi oraz niebezpiecznymi, w tym zakaz ich składowania, przechowywania, magazynowania i przetwarzania.

Jednocześnie, na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po rozpatrzeniu niniejszych uwag, wnoszę o udzielenie informacji o sposobie rozpatrzenia wniesionych przeze mnie uwag tj. o ich uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu oraz o przyczynach takiej decyzji. Proszę o udzielenie takiej informacji na piśmie i przesłanie jej na adres mojego miejsca zamieszkania (wskazany powyżej).

 

Z poważaniem,

 

 

…………………………………….

podpis (imię i nazwisko)

 

 

Zachęcam aby zebrać też podpisy od znajomych czy współdomowników. Pokażmy Prezydentowi, że nie chcemy firm śmieciowych na naszym terenie.

Podpisane pisma mogę odebrać od każdego osobiście (mój numer: 510 939 498) lub złożyć osobiście w UM Siemianowice. Można też  wysyłać pocztą elektroniczną na adres planowanie@um.siemianowice.pl 

 

Autor: Janusz Ławecki

Presja ma znaczenie. Twój głos też się liczy